جواب قلمرو فکری صفحه ۷۶ کتاب ادبیات فارسی پایه دوازدهم نوینسنده با مقایسه زندگی روستایی و شهری به چه تفاوت هایی اشاره دارد ؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.