جواب نکات مهم و جالب گفتگوها صفحه ۷۸ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم نکات مهم و جالب گفتگوها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

روشنک رضایی : اینه که :چطور خویشاو ندان یعنی دختر عمو و دختر دایی یا پشر خا له ها در عین ارتباط خشم-تقلب-حسودی را بین خودشان رد و بدل میکند .یعنی:مبادله میکنند..

مصطفی ملک محمدی : در گفت وگو سکوت و بیان وجود دارد ولی در گفتگو فقط بیان است اینطوری هیچ کس حرف یکدیگر را نمی فهمد.