صفحه ۶۵ کتاب نگارش پایه کلاس ششم دبستان جمله های زیر به طور مناسب کنار هم قرار دهید با اضافه کردن کلمه ها و جملات دیگر یک متن معنی دار بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جمله های زیر به طور مناسب کنار هم قرار دهید صفحه 65 کتاب نگارش ششم دبستان

جواب پاسخ فعالیت جمله های زیر به طور مناسب کنار هم قرار دهید

کِبر، دعوی برتری از دیگران است. کِبر، انسان را از همه افراد پست، پست تر می کند. برای شکستن کبر باید فرمانبردار خدا باشیم. فرمانبردار خدا و نگهبان خلق بودن از نشانه های جوانمردی است. جوان مرد بودن و آدمیّت از نشانه های علم است که در انسان جلوه می کند. فرمانبردار خدا و نگهبان خلق بودن چه حس خوبی به انسان می دهد انسان احساس می کند می تواند رضایت خالق را به دست بیاورد برای اینکار باید جهد و کوشش نمود. آری با جهد و کوشش می توان رضای خالق بی چون را جلب نمود. در این راه باید صبر داشت چون با صبر و کوشش می توان به خوشبختی رسید.

جواب بچه ها در نظرت پایین سایت

آرام : درخت به ما میوه می دهد و دهان ما را شیرین می کند و کتاب نیز میوه علم ودانش را به ما می دهد و بیان ما شیرین تر میشود درخت مادر کاغذ است چون اگر درخت نباشد کا غذ هم نیست در زمان قدیم روی درخت می نوشتن اما الان روی کاغذ.

نویسنده : برای به دست اوردن علم و دانش ما به کتاب نیاز داریم و برای اینکه ما کمی قوت بگیربم باید میوه بخوریک.

ابوالفضل وزیری : از درخت کاغذ تولید می شود و از کاغذ کتاب تولید میشود و می توان گفت که درخت مادر کاغذ و کتاب است.

نویسنده : درخت با تنه ی خود کاغذ به ما ارائه میدهد وما از کاغذ کتاب و دفتر طراحی میکنیم و شروع به خواندن درس میکنیم من احساس میکنم همه ی دنیا دست به دست هم داده اند تا ما درس بخوانیم وخانواده و کشورمان را سر بلند کنیم.

نویسنده : ۱ کتاب از درخت آفریده شده است . ۲ قبلاً روی درخت می نوشتند حالا توی کتاب.۳اگر کتاب بخوانیم درخت علم ما در بار تر می شود..

نویسنده : روزی درخت با کتاب سخن می گفتند :درخت به کتاب گفت تو از من ساخته شده ای کتاب جواب داد:من نمی دانم کمی بیشتر برایم بگو درخت شروع به تعریف کرد :انسان ها تنه مرا قطع می کنندو به کارخانه میبرن و از من کاغد درست می کنند و بعد از کاغد برای ساختن تو استفاده می کنند ..

کیمی : در گذشته روی درخت مینوشتند ولی حالا روی کاغذ چون ما درخت را داریم که به ما کاغذ میدهد و ما باید از درخت ممنون باشیم و برگ های اون را نکنیم یکی دیگر از ارتباط بین کتاب و درخت این است که درخت به ما کتاب میدهد و کتاب هم یعنی تمام دنیا ..

دینا : مادر سمت راست گل لاله رامىبينيم ودرسمت چپ گل محمدى رامى بينيم هردو در خاك هستند ولى رنگ هاى ان فرق مى كند گل لاله رنگ قشنگى دارد اما گل محمدى برگ هاى زيادى دارد واينكه هر دو ا آب،كود،افتاب،و،،، مى كردند گل الاله در داشت هست وگل محمدى درباغچهى زيبا هست..

نویسنده : همان طور که درخت به انسان ثمر می دهد و سود می رساند کتاب هم همان طور است هر کتابی به انسان یک نو دانش و علم یاد می دهد.

مسیح شیح سلمانی :‌ با تکیه کردن به تنه درخت و استفاده از سایه آن آرامش وحس خوبی میگیریم همچین با خواندن کتاب وتکیه برکلمات آن آرامش میگیرم.