جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۹ کتاب علوم تجربی پایه هفتم گفته می شود نگه داشتن ادرار به مدت زیاد در مثانه ممکن است باعث سنگ مثانه شود تحقیق کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یکی از علت های سنگ مثانه نگه داشتن ادرار در مثانه است زیرا با انباشته شدن و ماندن ادراردر مثانه املاح موجود در آن در دیواره مثانه رسوب می کند و تبدیل به سنگ مثانه می شود .

نویسنده : با ته نشین شدن رسوبات سنگ کلیه شکل می گیرد که بهترین روش انداختن آن از بدن ورزش است البته هر روز باید آن را بیشتر کرد تا برای بدن عادی نشود البته به عده ای هم برخورد کرده ایم که به دلیل نخوردن غذاهای مختلف و نرسیدن ویتامین های مغذی دچار سنگ کلیه شده اند.