جواب فعالیت صفحه ۱۰۸ کتاب علوم تجربی پایه هفتم درستی یا نادرسی نیاز همه افراد به نوشیدن آب یکسان است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نیاز همه ی افراد به نوشیدن آب یکسان است درست نیست.زیرا با توجه به میزان فعالیت بدنی حجم و اندازه ی بدن میزان عرق کردن و ادرار سلامتی و بیماری افراد در افراد مختلف نیاز به آب متفاوت است.