جواب جمع آوری اطلاعات صفحه ۶۰ کتاب علوم تجربی پایه نهم در چه مواردی باید نیروی اصطکاک را کم کرد و این عمل چگونه انجام میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زمانی که می خواهیم جسم سنگینی را روی زمین بکشیم و یا در مسابقات اسکیت روی یخ – راه آن این است که تا حد ممکن سطح را صاف یا صیقلی کنیم.

نویسنده : 《در وسایلی مثل ماشین الات و چرخ گوشت و… اگر اصطکاک زیاد باشد برق و انرژی بیشتری استفاده میشه و اگر اصطکاک کمتر باشد قطعا برق و انرژی کمتری نیاز خواهد بود》▪︎