جواب فعالیت صفحه ۱۶۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم در نیمه غربی استرالیا چه نوع ناهمواری وجود دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در نیمه ی غربی استرالیا فلات غربی و بیابان بزرگ ویکتوریا قرار دارد.