جواب فعالیت صفحه ۳۹ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم هدفی را برای خود مشخص کنید و فهرستی از کارهایی را که برای رسیدن به آن لازم است بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جوابو بفرسته.