جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.
ب) این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب ارزش های دینی بود شاید بتوان گفت با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم دین اسلام به حاشیه می رفت.

مهدیه :‌آمریکا برای از بین بردن روحیه مردم ایران و برای تزلزل بنیان کشور این کارراکرد.