جواب تدبر در قرآن صفحه ۱۴۹ کتاب دین و زندگی پایه یازدهم هدف از تشکیل خانواده چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رسیدن به آرامش، رشد و پرورش فرزندان.