جواب قلمرو فکری صفحه ۸۰ کتاب ادبیات فارسی پایه یازدهم درک و دریافت هر عصب و فکر به منبع بی شائبه ایمان وصل بود که خوب و بد را به عنوان مشیت الهی می پذیرفت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بیانگر ایمان و توکل زیاد خالد نویسنده است که باعث می شود در برابر مشکلات از پای نیفتد و سختی های زندگی را به عنوان خواست خداوند، بپذیرد.