جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۹ کتاب هدیه های آسمان پنجم دبستان معنی و مفهوم هر چه کنی به خود کنی گر همه نیک و بد کنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان در آخرت، چه نیکوکار و چه بدکار، نتیجه ی اعمال خوب و بد خود را می بیند و خداوند به طور دقیق حساب اعمالشان را حسابرسی می کند.