جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۳ کتاب علوم تجربی پایه نهم هر یک از قاره های لورازیا و گندوانا شامل کدام سرزمینهای امروزی بودند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : لورازیا شامل سرزمین های امروزی: اروپا، گریتلند، آمریکای شمالی، کانادا و سیبری گندوانا شامل: استرالیا (اقیانوسیه)، آفریقا، قاره جنوبگان، هندوستان، آمریکای جنوبی، ایران.