جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هر یک از هنجارهای زیر در جامعه چگونه از بهره وری جلوگیری می کنید و در تضاد با آن است از سایت نکس لود دریافت کنید.

گفت وگو کنید.
هر یک از هنجار های زیر در جامعه چگونه از بهره وری جلوگیری می کند و در تضاد با آن است. توضیح دهید.
الف) مهمانی ها، مجالس و جشن های مفصل و پرهزینه
ب) مدگرایی و چشم و هم چشمی در خرید لباس به جای تمیز و ساده پوشی
پ) نداشتن برنامه مناسب برای اوقات فراغت و تفریح
ت) ورزش نکردن و پرخوری.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) اسراف.
ب) اسراف، جلوگیری از چرخش اقتصاد داخلی.
پ) از بین بردن زمان و نداشتن انضباط در کارها.
ت) عدم اصلاح کار غلط باعث بیماری و صرف هزینه.