جواب نوشتن صفحه ۱۰۵ کتاب ادبیات فارسی پایه هفتم همان آزام است در جدول از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یواش.

نویسنده : همان ارام است به جای اسم می نشیند و به معنایی باطن است یکی از زمان ها است حرف ندا هم معنی نفس هست وهم به معنی خون به معنی ما کامل ویکی از جنگ های صدر اسلام.