جواب فعالیت کلاسی صفحه ۱۱۵ کتاب پیام های آسمان پایه نهم آیا با این شیوه ها می توان همواره از انجام گناهان جلوگیری کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

آیا با این شیوه ها می توان همواره از انجام گناهان جلوگیری کرد؟
مثلا آیا می توانیم با صحبت کردن با کسی که به خرید و فروش مواد مخدر می پردازد و بسیاری را گرفتار اعتیاد می کند، او را از تکرار این گناه بزرگ بازداریم؟
پس در چنین زمان هایی وظیفه ما چیست و باید چگونه عمل کنیم؟

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به تنهایی خیر، در مواردی که نیاز به استفاده از زور است، می توان از طریق قانون و پلیس پیگیری نمود.