جواب گفت و گو صفحه ۲۱ کتاب فارسی پایه نهم درباره ی جمله ی همیشه در خانه خدایی هیچ تعجب نکنی از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انسان در دنیایی زندگی می کند که پر از شگفتی آفرینش است. امام محم غزالی آورده است: «اگر ما وارد ساختمان پر نقش و نگاری شویم، حیرت زده می شویم و تعجّب می کنیم. چگونه است که در خانه خدای بزرگ (منظورش دنیاست) زندگی می کنیم و تعجّب نمی کنیم و حیرت زده نمی شویم.»

نویسنده : تو هرگاه که اتفاقی می افتد به در گاه خدا دست دراز میکنی تا مشکلت را حل کند پس در این کار هم در خانه ی خدایی.

ناشناس : ما تمام طول عمر خود را در این خانه ی به این بزرگی و با این جلال وجمال میگذرانیم اما چندان به زیبایی هاوشگفتی هایش نمی نگریم ودر آنها تامل نمیکنیم ولی وقتی وارد خانه ی زیبا و بزرگی که به دست انسان ساخته شده، میشویم حیرت زده و متعجب میشویم چرا باید اینگونه باشد درصورتی که خالق خانه ی بزرگی که در آن زندگی میکنیم و متعلق به تمام موجودات دنیاست، آفریننده ی همان انسانهای است که آن خانه ی پرنقش ونگار را ساخته اند.