جواب کار کلاسی صفحه ۴۳ کتاب کار و فناوری پایه نهم نام چند بازی هم سبک هیجانی ویژگی ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بازی ماجراجویی, بازی اکشن. ویژگی ها : بازی همراه با سرعت عمل و تمرکز.