جواب کار کلاسی صفحه ۴۳ کتاب کار و فناوری پایه نهم نام چند بازی هم سبک ورزشی ویژگی ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بازی مسابقه ای, بازی رقابتی. ویژگی ها : افزایش سرعت دقت و تفکر.