جواب و پاسخ به سوال پرسش بازی خواستگاری هواپیماها معمولا از چه فلزی ساخته می شوند ؟ بازی موبایل از سایت نکس لود دریافت کنید.

هواپیماها معمولا از چه فلزی ساخته می شوند ؟

با سلام خدمت همه عزیزانی که برای پیدا کردن جواب و پاسخ به سوال بازی خواستگاری با عنوان هواپیماها معمولا از چه فلزی ساخته می شوند وارد این سایت شده اید جواب این سوال بازی خواستگاری را پیدا کردیم و پاسخ این سوال الومینیوم است. شما با وارد کردن حروف الومینیوم میتوانید وارد مرحله بعدی بازی خواستگاری شوید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

نویسنده : آلومینیوم تیتانیوم و کاپوزیت