جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۲۵ کتاب علوم تجربی پایه هفتم هوا هنگام عبور از مجاری تنفسی چه تغییری می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : هوا گرم ،مرطوب و پاک یعنی گرد و غبار آن گرفته می شود و سپس وارد شش ها می شود .