جواب فعالیت در خانه صفحه ۶۰ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم هویت شما از چه اجزایی تشکیل شده و چگونه شکل گرفته است در توضیح خود به ویژگی های زیستی بدنی فرهنگی اجتماعی اعتقادی اخلاقی عاطفی زیبایی شناسی و غیره توجه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نویسنده : هویت من از نا اومیدی است و بیشتر خوصوصیات بد دارم تا خوب وبا اینکه خوصوصیات بدم بیشتر خوصوصیات خوبم است ولی خیلی خوب می توانم پول هایم را مدیریت کنم.