جواب تحقیق کنید صفحه ۳۳ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم فرصت های پیش رو به واسطه توسعه مزارع هوشمند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.