جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۶۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم واقعیت ها و حقایقی که به وسیله حواس پنجگانه از آنها آگاه نمیشویم چند مورد نام ببرید چگونه می توان درباره آنها شناخت پیدا کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فاطی : وجودخداوند رو نمیتونیم بوسیله حواس پنجگانه درک کنیم وفقط باقلبمون میتونیم وجود ان رو حس کنیم.