جواب معرفی وب گاه صفحه ۵۶ کتاب کار و فناوری پایه نهم وبگاه دفتر امور مقررات ملی ساختمان مبحث 13 از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.