جواب ایستگاه فکر صفحه ۶۶ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم به نظر شما ورزش کردن به جز حفظ سلامتی و تندرستی چه فایده هایی برای ما دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باعث می شود که اوقات فراغت پرباری داشته باشیم – روحیه شادابی داشته باشیم.

نویسنده : سبب می شود تا شاداب تر باشیم – اوقات فراغت خوبی داشته باشیم.