جواب خود را بیازمایید صفحه ۶۸ کتاب علوم تجربی پایه نهم ورقه اقیانوس آرام در قسمت شمال شرق به زیر کدام ورقه قاره ای فرو رانده می شود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : به زیر ورقه آمریکای شمالی فرو رانده می شود.