جواب و پاسخ سوال بازی خواستگاری وسیله ای جهت وزن کشی می باشد برای دریافت جواب و پاسخ این سوال و معما از سایت نکس لود دریافت کنید.

بازی خواستگاری نوعی وسیله برای وزن کشی

جواب بازی خواستگاری نوعی وسیله برای وزن کشی

جواب : باسکول