جواب فعالیت صفحه ۵ و ۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم با وجود همه تهدید ها وضعیت امنیت کشورمان را چگونه ارزیابی میکنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کشور ما یعنی ایران توانسته با توجه به نا امن بودن و جنگ و آتش افروزی هایی که در کشورهای همسایه وجود دارد، امنیت خود را به کمک نیروهای مسلح و امنیتی در حد بسیار عالی نگه دارد و از مرز و بوم خود به نحو احسن حفاظت کند.

نویسنده : کشور ما ایران با این همه جنگ و اتش بست که در کشور های همسایه پیش آمده است کشور ما هنوز دچار نا امنی نشده است.

رقیه زحمتکش : هیچ تهدیدی تا به امروز هیچ اثر منفی روی کشور و جامعه نگزاشته است.وامنیت در کشور پایدار است.