جواب فعالیت (2) صفحه ۴ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم کشور دارای امنیت ناپایدار وضعیت خوب نظامی و امنیت اطلاعات از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضعیت بد نظامی و امنیتی : ترور, تجاوز توسط کشور های دیگر, بمبگذاری.