جواب فعالیت صفحه ۷۱ کتاب مطالعات اجتماعی کلاس چهارم ابتدایی وضع هوا چه تاثیری بر زندگی و فعالیت های روزانه ما دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضع هوا در زندگی ما نقش بسیار مهمی دارد. همه ی ما برای انجام دادن بیشتر کارهای خود باید از وضع هوا آگاه باشیم. برای مثال با دانستن اینکه هوا سرد است یا گرم نوع پوشش تغییر می کند – برای رفتن به مسافرت باید از وضعیت هوا آگاه باشیم.

نویسنده : برای مسافرت رفتن و انجام فعالیت ها باید از وضع اب هوا اگاه باشیم تا بتوانیم نوع پوشش ،رنگ پوشش و… را درست استفاده کنیم.