جواب خودت را امتحان کن صفحه ۷۲ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم مهم ترین وظایف هر مرد و زن در برابر نامحرمان چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) چشم بولی آزلگاه به افراد نامحرم 2) حفظ احیا در گفتار و رفتار 3) حفظ پوشش مناسب.

ناشناس : حفظ پوشش نامناسب ….حفظ حیا و گفتار ….چشم پوشی از نگاه به ناممحرم.