جواب برسی کنید صفحه ۸۱ کتاب هدیه های آسمان چهارم ابتدایی وقتی امام زمان ظهور کند مردم با یکدیگر دنیا بدی ها از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مردم با یکدیگر مهربان می شوند و درصلح و دوستی با هم زندگی می کنند.
دنیا سرشار از عدالت و شادی می شود.
بدی ها از بین می روند و جای خود را به خوبی ها می دهند.