وقتی دو خط همدیگر را قطع میکنند چهار زاویه درست می شود که زاویه های روبه رو دو به دو چه هستند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : با هم مساوی هستند. و به این زاویه ها متقابل به راس میگویند.