جواب فکر کنید صفحه ۹۵ کتاب علوم تجربی پایه پنجم وقتی می خواهیم گلدان یک گیاه را عوض کنیم چرا آن گیاه را با خاک اطراف ریشه اش به گلدان دیگر منتقل می کنیم از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تا به این وسیله تارهای کشنده ی اطراف ریشه را حفظ کنیم.