جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم وقتی که سلیمان مور را دید او به چه کاری مشغول بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مورچه، به سختی و با زور زیاد پای ملخی را حمل می کرد.