جواب فکر کنید صفحه ۱۲۲ کتاب علوم تجربی پایه نهم چه ویژگی ای از ویروس ها آنها را شبیه جانداران می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تکثیر در بدن موجودات زنده.