جواب کامل کنید صفحه ۳۱ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم دبستان ابتدایی ویژگی های دشمنان خدا از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ستمگر و ظالم هستند, نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند, نافرمانی از دستورات خدا.

محدثه صداقت : ۱- دوست و مومن هستند و یار مظلومان ۲- خداوند را عبادت میکنند و روزه میگیرند ۳- اطاعت از دستورهای خدا.

اوین سری : اطاعت از دستورهای خدا یار ویاور مظلومان دربرابر دشمنان کافر سرسخت ودر برابر یکدیگر مهربان و نیک رفتارند.