جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی آفریقا و اروپا را مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.