جواب فعالیت صفحه ۱۴۵ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم ویژگی های طبیعی قاره اروپا برای فعالیت های انسانی مناسب تر است یا افریقا؟ چرا؟ در کدام محیط انسان ها بیشتر باید تلاش کنند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : اروپا – زیرا اروپا دارای آب وهوای معتدل، جلگه های وسیع و حاصلخیز، رودهای پر آب و قابل کشتیرانی و بارندگی فراوان است. بنابراین مردم افریقا برای سازگاری با طبیعت و گذران زندگی باید تلاش بیشتری بکنند.