جواب کامل کنید صفحه ۱۰۲ کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ویژگی های یک دانش آموز نمونه در ارتباط با خدا اطرافیان محیط زیست با خود پیشوایان دینی خانواده دوستان همسایگان از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : چه شود بیاید آن روز که به تو رسیده باشم به هوای دیدن تو ز هوا رهیده باشم همه عمر من به یاد تو گذشته نازنینا نکند که من بمیرم و تو را ندیده باشم امروز که نیمه شعبان است یه صلوات برای سلامتی آقا بفرستید.

نویسنده : در ارتباط با خانواده وقتی از او چیزی در خواست میکنند محترمانه میگوید چشما و نمی گوید من نمیتوانم خودت انجام بده.

حدیثه : در ارتباط با دوستان: با دوستان خود صادق باشد. در گفت و گو با آنها از کلمات خوب و مناسب استفاده کند.
در ارتباط با همسایگان: تا جایی که میتواند به همسایه خود کمک کند. با همسایگان به مهربانی برخود کند.
در ارتباط با خدا: نماز و روزه ها را سر وقت بگیرد. وقتی میخواهد قرآن بخواند و یا نماز بخواند آهسته انجام دهد.
در ارتباط با خود: برای خودش ارزش داشته باشد. به خودش برسد.
در ارتباط با پیشوایی دینی: اگر سوالی دارد مودبانه با آنها در میان بگذارد. راه های درست زندگی را از آنها بپرسد.
در ارتباط با محیط زیست: زباله در محیط ها نریزد. با حیوانات مهربان باشد و آنها را اذیت نکند.

مهشید مردانی : در محیط زیست اشغال نمیریزد
نمازش را به موقع میخواند
احکام دین را رعایت می کند
به فضای سبز اسیب نمیرساند و گل وگیاهان را نمیچیند
حیوان ازاری نمیکند.

ریحانه صادق زاده :‌در ارتباط با خدا
۱ احترام دینی را رعایت می کند
۲ شکر گزار نعمت هاست.

معلم :
در ارتباط با محیط زیست:درخت ها را قطع نمی کند ، در جنگل اتش روشن نمیکند، حیوان ازاری نمی کند ، در روی چمن ها نمی دود گل ها را نمی چیند، ذباله ها را در محیط زیست رها نمی کند.