پاسخ صفحه 84 کتاب نگارش و انشا پایه

سایت نکس لود این انشای زیبا را برای شما دوستان و دانش آموزانی که به مدرسه میروند آماده کرده است . صفحه 84 کتاب نگار و انشا پایه نهم در رابطه با یک ضرب المثل خوب و قدیمی و باز آفرینی آن میباشد .

پاسخ صفحه 84 کتاب نگارش و انشا پایه

در این مطلب از وبسایت نکس لود قصد داریم تا پاسخی برای این صفحه و فعالیت های نوشتاری اش برای شما عزیزان آماده کنیم تا شما دانش آموزان از آن به خوبی استفاده کنید.

برای دریافت انشا فضول را بردند جهنم کلیک کنید

پاسخ صفحه 84 نگارش انشا

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

ایلیار : ١.عطر٢.فرمان٣.ناشايست٤.رنگين كمان٥.ارزشمند٦.شجاعت٧.قاب بچه ها خيلي لطف كردم😜.

صبا رفیعیان : 1_ عطر 2_ فرمان 3_ ناشایست 4_ رنگین کمان 5_ ارزشمند 6_ شجاعت 7_ قاب.

ناشناس : ۱‌-عطر۲-فرمان۳-ناشایست۴-رنگین کمان۵-ارزشمند۶-شجاعت۷-قاب
رمز جدول:امام زمان.

نویسنده :‌۱_ عطر ۲_فرمان ۳_ناشایست ۴_رنگین کمان ۵_ارزشمند ۶_شجاعت ۷_قاب رمز جدول : امام زمان.

نویسنده :‌1عطر .2فرمان .3ناشایست .4رنگین کمان .5ارزشمند.6شجاعت .7قاب .
رمز کلمه:امام زمان.