جواب فعالیت صفحه ۳۶ کتاب آمادگی دفاعی پایه دهم شرح مختصر پایان جنگ و پذیرش قطعنامه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی از بچه ها جواب رو بفرسته.