جواب فعالیت صفحه ۶۳ کتاب آمادگی دفاعی پایه نهم پدافند غیرعامل را در سایر کشورها بررسی کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ساخت دیوار چین
دیوار ماژینو در فرانسه
کندن خندق در صدر اسلام.