جواب فعالیت صفحه ۷۸ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هفتم عوامل موثر در پراکندگی جمعیت دشت کویر و لوت از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کمبود بارش و آب و هوای گرم و خشک و خاک های نامساعد و شور.