جواب فعالیت صفحه ۴۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم پرجمعیت ترین کشور های جهان به ترتریب از رتبه اول تا هفتم کدام کشور ها هستند و چقدر جمعیت دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.