جواب درک مطلب صفحه ۲۱ کتاب فارسی پایه کلاس چهارم ابتدایی دبستان پرستوهای جوان چگونه لانه سازی را می آموزند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر :

۱ : جنب و جوش پرستو ها در آغاز پاییز نشانه چیست ؟ نشانه آن است که پاییز زمان کوچ است و کوچ آنان فرا رسیده .
۲ : چرا بازگشت پرستوها یکی از شگفتی های آفرینش است ؟ زیرا این پرنده ها ، پس از گذشت زمان طولانی دوباره به محل اول خود ، بدون کوچک ترین اشتباهی برمیگردند .
۳ : چند نمونه از شگفتی های دنیایی که در آن زندگی میکنیم نام ببرید . انسان ، پس از مرگ خود توانایی به خاطر آوردن تمام طول زندگی خود را دارد ، در صورتی که در طول زندگی توانایی به خاطر آوردن دقیق روز به روز یک سال را ندارد .
۴ : پرستو های جوان چگونه لانه سازی میکنند ؟ پرستو های جوان ، با مستقل شدن خود بدون کمک پدر و مادرش ، از لانه قبلی خود تقلید کرده و مانند آن را برای خود میسازد .