پرس و جو کنید سرانجام عهدنامه تحریم اقتصادی مشرکین چه بود صفحه 52 مطالعات اجتماعی هشتم

41 بازدید

جواب فعالیت صفحه ۵۲ کتاب مطالعات اجتماعی هشتم پرس و جو کنید سرانجام عهدنامه تحریم اقتصادی مشرکین چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مشرکان پیماننامة تحریم اجتماعی و اقتصادی مسلمانان را درون صندوقچه ای در کعبه نهادند. پس از سه سال پیامبر اسلام با اشارة فرشتة وحی خبر داد که آن پیماننامه را موریانه خورده است و تنها عبارت «باسمک اللهم» از آن باقی مانده است. مشرکان وقتی صندوقچه را گشودند با شگفتی درسی خبر رسول خدا را دریافتند و ناگزیر شدند دست از محاصره بردارند و مسلمانان به زندگی عادی خود بازگردند و این یک پیروزی بزرگ برای آنان به شمار می رفت.

دانلود کنیدAds

برای دریافت "پرس و جو کنید سرانجام عهدنامه تحریم اقتصادی مشرکین چه بود صفحه 52 مطالعات اجتماعی هشتم" لطفا نظری در نظرات پایین سایت برای ما بفرستید یا از دکمه صورتی ارسال نظر استفاده کنید.

هرگونه کپی برداری از مطلب یا قالب حرام است

برای ارسال نظر کلیک کنید