جواب فعالیت های نگارشی صفحه ۶۲ کتاب نگارش پایه هفتم پس از خواندن بند زیر جمله موضوع و جمله های کامل کننده را مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

1. پس از خواندن بند زیر، جمله موضوع و جمله های کامل کننده را مشخص کنید.
سخن گفتن در برابر جمع ، برای خیلی ها با هیجان و هراس، همراه است. ریشه این هیجان و هراس، در دوران کودکی این افراد، نهفته است. این هیجان و هراس، با آنها به دنیا نیامده است. این گونه، یادگرفته اند یا از دیگران به آنها منتقل شده است. روان شناسان می گویند: «بیشتر مشکلات در بزرگسالی، به دوران کودکی برمی گردد». اگر این سخن روان شناسان درست باشد، پس هیجان و هراس، از سخن گفتن در برابر جمع هم، به تربیت و آموزش دوران کودکی ما برمی گردد.
جمله موضوع: ………………………………………
جمله های کامل کننده: …………………………………..

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : جمله موضوع : سخن گفتن در برابر جمع ، برای خیلی ها با هیجان و هراس، همراه است.
جمله های کامل کننده : سایر جملات جملات کامل کننده می باشند.

رضا فولادی : جمله موضوع : سخن گفتن در برابر جمع ، برای خیلی ها با هیجان و هراس ، همراه است . جملات کامل کننده : بقیه متن.

امیرمحمد : جمله موضوع…… سخن گفتن دربرابرجمع برای خیلی هاباهیجان وهراس همراه است جمله های کامل کننده……باقی متن.

معصومه :‌سطر اول جمله موضوع است و بقیه جمله ها جمله های کامل کننده هستند.
خیلی طولانی نگفتم که خسته میشید.