جواب فعالیت در خانه صفحه ۲۵ و ۲۶ کتاب تفکر و سواد رسانه ای پایه دهم به همراه خانواده خود پنج پرسش کلیدی را در مورد بستنی کره زمین و تصاویر زیر مطرح کنید و پاسخ را در جای خالی بنویسید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم کاش یکی جواب رو بفرسته.